De verspreiding van de A.A. over de wereld

Reeds tijdens de tweede Wereldoorlog overschreed A.A. de grenzen van de Verenigde Staten, o.a. de Amerikaanse soldaten brachten de A.A.-groepen met zich mee naar de verschillende landen in Europa en Azië.

In 1942 schrijft een Australische psychiater om informatie over de A.A. naar “The American Journal of Psychiatry” [Round and Around we go … in A.A.Today 25, New-York, 1960, p. 101].

In 1946 spreekt een Australisch priester over A.A. in een dagbladinterview tijdens een bezoek aan Dublin. Een A.A.-lid uit Philadelphia, op bezoek in Ierland, leest dit krantenartikel. Hij zoekt de drankverslaafden op in een kliniek voor geesteszieken en houdt vergaderingen in een restaurant in Dublin. Hetzelfde jaar ontstaat de eerste A.A.-groep to Johannesburg. In Zuid-Afrika ontstaat er een tweede groep te Kaapstad, rond een persoon die geschreven had naar de A.A. in New-York.

In Groot-Britannië begint de A.A.-geschiedenis eveneens in 1946. Een vrouwelijk A.A.-lid helpt een alcoholist. Deze komt later in contact met een Canadees, die het ‘General Service Office’ bezocht had te New-York, vóór hij naar Europa kwam. Vanaf 1947 zijn er A.A.-ers te vinden in Duitsland en Frankrijk. In het begin waren velen onder hen Amerikanen (o.a. militairen).

Eveneens in 1947 startte de A.A. in Zweden en Finland. Het volgend jaar is de A.A. in Argentinië begonnen.

Het eerste A.A.-lid in België was een Zwitserse A.A.-er, die in 1948 naar Brussel verhuisde. De start van de eerste A.A.-groep komt pas in 1953 [A. DE BOE, Acht jaar A.A. en twee jaar Al-Anon te Brussel, Brussel, 1968, p. 2].

In Nederland ontstond de eerste A.A.-groep reeds in 1948.

Intussen is de A.A. verspreid over de meeste landen van de wereld. Vanaf 1958 was er vanuit Rusland interesse voor de A.A. In dit jaar schrijft dokter Lidia Bogdonanovich van de Academie voor Medische Wetenschappen van de U.S.S.R. een artikel in de Izvestia. Daarin noemt zij vodka ‘vijand nummer één’ en zij stelt voor een Sovjet A.A. op te richten.<

Het aantal A.A.-leden in enkele Europese landen werd in 1969 geschat op: 469 in Frankrijk, 1435 in Duitsland, 452 in Nederland, 1295 in Ierland, 896 in Zwitserland, 2111 in Finland en 2249 in België [World Directory, Part II, New-York, summer 1969]. Volgens dezelfde bron werd het totaal aantal A.A.'ers over de ganse wereld in 1968 geschat op 400.000.