Stamboom A. A.

Deze pagina’s hebben hoofdzakelijk als doel de geschiedenis van de Anonieme alcoholisten in België toegankelijk te maken via het Internet:

  1. Het ontstaan van de A.A. in de VS
  2. De verspreiding over de wereld
  3. De geschiedenis In België

In de eerste plaats voor nog drinkende alcoholisten - die A.A. niet (goed) kennen - en die via het Internet op zoek zijn naar hulp. Deze website is zo geconcipieerd dat de eenzaam surfende alcoholist kan geholpen worden zonder dat hij zijn identiteit hoeft prijs te geven.

In de tweede plaats wil deze website in het kader van de doelstellingen van de Federatie Sobriëtas vzw aan professionele hulpverleners en preventiewerkers de wereld aan zelf-hulp-mogelijkheden binnen A.A. beter bekend maken.

In de derde plaats bevat deze website een oproep aan studenten geneeskunde, psychologie, sociologie, theologie, maatschappelijk werk en verpleegkunde om op een min of meer wetenschappelijke wijze de geschiedenis van de A.A. in ons land verder te schrijven vanaf 1972 tot op heden.

Deze website is gebaseerd op een extract uit de licentiaatsverhandeling‚ ‘Alcoholisme en Pastoraal’, K.U. Leuven, 1971, 269 p. voorgedragen door Frans Larridon. Klik hier om de originele versie van deze tekst te downloaden in PDF formaat.

Wie nader wil kennis maken met de A.A. van vandaag in Vlaanderen kan terecht op: aavlaanderen.org.