Evenwichtigheid, soberheid en duurzaamheid

De katholieke matigheidsbeweging Sobriëtas wil de alcoholverslaafde helpen vanuit een christelijke geïnspireerde levensvisie. Zij doet dit door onder andere de subsidiëring van kleinschalige projecten, het geven van voordrachten over alcohol- en drugpreventie in diverse instellingen, de tweejaarlijkse uitgave van het tijdschrift De Weg, enzovoort. In Vlaanderen houdt Federatie Sobriëtas 2 keer per jaar een vergadering.